รวมลงชื่อ สนับสนุน กฎหมายคุ้มครอง ผู้หญิงข้ามเพศ ถูกข่มขืน

ทางเว็บไซต์ change.org ได้ส่งอีเมล ให้ประชาชน ร่วมลงชื่อ ในกรณีคุ้มครอง ผู้หญิงข้ามเพศ หากถูกข่มขืน นำโดย  นายก สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย

“ดิฉัน สจ.นก ยลลดา (เกริกก้อง) สวนยศ เป็นอดีตเจ้าของตำแหน่งนางงามสยาม ปี 2001 และตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดเวทีนางงามระดับโลก Miss Tourism International 2001 ผู้ปลอมตัวเข้าประกวดกับผู้หญิงโดยกำเนิดหลายเวทีโดยไม่มีใครรู้ว่าเคยเกิดมาเป็นเด็กผู้ชาย จนกระทั่งดิฉันเปิดเผยตัวเองด้วยตำแหน่งชนะเลิศบนเวทีสาวประเภทสอง Miss Alcazar 2005 (Pattaya) ซึ่งรางวัลจากการประกวดเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีได้ว่าร่างกาย และจิตใจของดิฉันไม่ต่างอะไรเลยกับผู้หญิงคนหนึ่ง

แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า…“ผู้ชาย” หมายถึง มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยกำเนิดมี “ลึงค์” เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ “ผู้หญิง” หมายถึง มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยกำเนิดมี “โยนี” เป็นอวัยวะสืบพันธุ์

คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่คำทางเทคนิคหรือแค่ความหมายของคำ แต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะ “ความหมายของคำในพจนานุกรมมันมีผลทางกฎหมาย” และ มีความสำคัญกับคนข้ามเพศทุกคนมาก ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 276 บอกว่า การข่มขืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อกระทำที่ 3 ช่องทาง คือ กระทำที่ช่องปาก กระทำที่ทวารหนัก และกระทำที่อวัยวะเพศ ซึ่งอวัยวะเพศของนาย ยลลดา โดยการเกิดคือลึงค์ แต่วันนี้อวัยวะเพศใหม่ของดิฉัน … ดิฉันไม่แน่ใจว่า ทางกฎหมายและในพจนานุกรม เรียกว่า “ลึงค์” “โยนี” หรือ “แผลเป็นจากการผ่าตัด!” เพราะไม่มีการระบุเอาไว้ให้ชัดเจน

    เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้คนข้ามเพศอย่างดิฉัน ถ้าถูกกระทำชำเราในลักษณะของการข่มขืน จะไม่สามารถเอาผิดกับผู้ชาย หรือ ผู้หญิงคนนั้นได้เลย …

อย่าคิดว่าการชำระคำ และ ความหมายของคำต่างๆ ใน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะเป็นเรื่องยากจนทำไม่ได้ เพราะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนความหมายของคำอยู่เรื่อยๆ อย่างเช่น

ในปี  พ.ศ.​ 2524  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า…“ผู้หญิง” คือ ผู้ที่ออกลูกได้
ในปี พ.ศ.  2527 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า…“ผู้หญิง” คือคนที่มีมดลูก
ในปี พ.ศ. 2555  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า…“ผู้หญิง” คือ คนที่มีโยนีโดยกำเนิด

 คำที่ต้องการชำระแก้ไข
-คำว่า “ชาย” และความหมาย
-คำว่า “หญิง” และความหมาย
-คำว่า “กะเทย” และความหมาย

คำพร้อมความหมายคำ
ที่ต้องการให้เพิ่มในพจนานุกรม
-เพศ
-เพศสภาพ
-อัตลักษณ์ทางเพศ
-เพศวิถี
-รสนิยมทางเพศ
-ชายรักชาย
-หญิงรักหญิง
-คนรักสองเพศ
-คนข้ามเพศ
-ชายข้ามเพศ
-หญิงข้ามเพศ
-คนแปลงเพศ
-ชายแปลงเพศ
-หญิงแปลงเพศ
-คนสองเพศ
-เพศกำกวม
-คนไร้เพศ

ดิฉันรวบรวมสมาชิกเฉพาะกลุ่มหญิงข้ามเพศ ก่อตั้งสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยเมื่อ 12 ปีก่อน และดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 3 สมัย สร้างกระแสทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ เมื่อสมาคมสตรีข้ามเพศฯ ขอเรียกร้องสิทธิในการเป็นผู้หญิง โดยขอให้รัฐรับรองเพศและขอใช้คำว่า “นางสาว” หลังการผ่าตัดแปลงเพศ และภายใต้โครงการ “Sister’s Hand แปลงเพศฟรี พี่ช่วยน้อง” ดิฉันและสมาชิกเรียกร้องให้มีรัฐสวัสดิการเพื่อการแปลงเพศด้วย อีกทั้งเมื่อกว่า 8 ปีก่อน ดิฉันเคยเป็นหัวหอกเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ผู้หญิงข้ามเพศทั้งหลายได้ใส่ชุดรับปริญญาในเครื่องแบบผู้หญิงในวันพระราชทานปริญญาบัตร และประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับความสำเร็จที่กระทรวงกลาโหม ถอดคำว่า “โรคจิตวิปริตถาวร” ออกจากสด.43 เมื่อต้องเกณฑ์ทหาร แล้วใช้คำว่า “เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” โดยอ้างอิงตามกฎหมายข้อบังคับการแปลงเพศ พ.ศ.2552 ของแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

การยอมรับในตัวดิฉัน ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะกลุ่ม LGBT เท่านั้น ล่าสุดดิฉันลงสมัครสนามการเมือง ผลการเลือกตั้งดิฉันยังสอบได้ชนะใจประชาชน เข้ามาบริหารท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)น่าน เป็นนักการเมืองสตรีข้ามเพศคนแรกของไทยและของเอเชีย

ทั้งนี้ดิฉันมีประวัติการศึกษาคือสำเร็จการศึกษา 5 ปริญญา : ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สารอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ซึ่งถือเป็นความโชคดีของดิฉันที่มีผู้ใหญ่มองเห็นที่ความสามารถ มองข้ามเรื่องเพศไว้วางใจให้ดิฉันมาทำงาน ณ จุดนี้ และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ดิฉันจึงขอโอกาส ขอเป็นตัวแทนของคนอีกมากที่ไม่มีโอกาสได้พูด เป็นกระบอกเสียง เรียกร้องให้ “สำนักราชบัณฑิตยสภา” ผู้บันทึกพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชำระคำศัพท์และความหมายของคำอันเกี่ยวเนื่องกับเพศทั้งหมดใหม่ เพื่อความถูกต้อง ไม่ตีตรา และทันสมัย ต่อวิวัฒนาการทางการแพทย์และความก้าวหน้าของกฎหมายในปัจจุบัน

ถึงเวลาแล้วที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานควรบรรจุคำอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายทางเพศ  ที่ในชีวิตประจำวันเรามีการใช้กันอย่างกว้างขวาง เรามีคำว่า เพศสภาพ คนข้ามเพศ หญิงข้ามเพศ ชายข้ามเพศ ใช้กันอยู่ทุกวัน  แต่ไม่เคยปรากฏอยู่ในพจนานุกรม  แล้วเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่า คนใกล้ตัวของเรา ญาติพี่น้องของเรา ลูกของเรา ที่เป็นคนหลากเพศ  จะไม่ประสบปัญหาเหล่านี้ เพียงเพราะถูกตีตราตามความหมายใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

#นโยบายByประชาชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s