6 สิ่งของส่วนพระองค์ของในหลวง แบบอย่างความประหยัด

ประหยัด

ในหลวงแสดงให้เห็นถึงความประหยัด วอย่างที่ดีที่สุดและสูงค่าที่สุด ที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ในการแสดงให้เห็นถึงความประหยัดและใช้ประโยชน์ของสิ่งของได้
อย่างสูงสุด และมีประสิทธิภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยห้องทรงงานนั้นจะอยู่ใกล้ห้องบรรทม เป็นห้องเล็กๆขนาด 3 * 4 เมตรเท่านั้นเอง ภายในห้องมีวิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ แผนที่ สำหรับการทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ตลอดเวลา อย่างเมื่อทรงออกตรวจงานภายนอก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่ง กับข้าราชบริพารเสมอๆ ว่า การนั่งรถคนละคันนั้นเป็นการสิ้นเปลือง จึงทรงให้นั่งรถร่วมกันแล้วเรียกว่า “นั่งรถหารสอง” และไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียดด้วย

นอกจากนั้นคนไทยเกือบทุกคนจะทราบเรื่องเกี่ยวกับสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาก็ถูกเผยแพร่เป็น
จำนวนมาก ภาพหลอดยาสีพระทนต์พระราชทานนี้แสดงให้เห็นว่า พระองค์ท่านทรงใช้จนรบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดที่มีรอยบุ๋มลึกลงไปถึงเกลียวคอหลอด เพราะทรงใช้ด้ามแปรงสี ฟันรีดและกดเพื่อให้ได้ยาสีฟันจนเกลี้ยงหลอดนั่นเอง

ท่านผู้หญิงเพชรา เตชะกำพุด ทันตแพทย์ส่วนพระองค์ ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2542 เกี่ยวกับเรื่องความประหยัดดังนี้ “ครั้งหนึ่งเคยกราบทูลท่านว่า ลูกศิษย์ที่
มหาวิทยาลัยฟุ่มเฟือยมากกระเป๋าถือต้องใช้ของนอกมีแบรนด์เนม บางคนไม่มีเงินซื้อก็ไปเช่าเอาที่สยามสแควร์เดือนละ 1,000 2,000 ไม่เหมือนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี พระองค์ท่าน สะพายอะไรก็ได้

วันก่อนเข้าไปในห้องสรงสมเด็จพระเทพฯ เห็นหลอดยาสีพระทนต์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ทรงรีดใช้จนเกลี้ยงหลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า “ของเราก็มี วันก่อนนี้ยังใช้
ไม่หมด มหาดเล็กมาทำความสะอาดห้องสรงคิดว่าหมดแล้วเอาไปทิ้ง แล้วเปลี่ยนหลอดใหม่มาให้ เราก็บอกให้มหาดเล็กนั้นไปเอากลับมา เรายังสามารถใช้ต่อได้อีก 5 วัน” นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ไม่ทรงโปรดสวมเครื่องประดับใดๆ เลย เช่น แหวน สร้อยคอ ของมีค่าต่างๆ ยกเว้นแต่นาฬิกาข้อมือ เท่านั้น

โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่งๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง 12 แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่งเท่านั้น และทรงใช้จนกระทั่งดินสอนั้นกุดจนใช้เขียนไม่ได้แล้วเสมอ เห็นตัวอย่างใน
พระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ก็น่าแปลกที่เด็กๆหลายคนนั้นมีค่านิยมเกินตัว นิยมใช้เงินและสิ่งของฟุ่มเฟือย บางรายไม่มีก็พยายามจะขวนขวายมาให้ได้ แม้จะไปเช่ามาใช้แบบชั่วครั้งชั่ว คราวก็ยอม

พระมหากษัตริย์ของเราพระองค์ท่านยังทรงประหยัด เราก็สมควรน้อมนำแบบอย่างของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ และหากพ่อแม่สามารถสอนลูกให้ประหยัดตามแนวทางของพระองค์ท่านได้ ก็เท่ากับหยิบยื่น
อนาคตของความเป็นเศรษฐีให้กับลูกแล้วนั่นเอง

เรื่องราวความประทับใจที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้เป็นข้อเขียนของคุณจิก ประภาส ชลศรานนท์ ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ คอลัมน์
“คุยกับประภาส” ได้บอกเล่าถึง “ยาสีพระทนต์ของในหลวง” คุณจิกเล่าว่า

มีภาพๆ หนึ่งเอามาให้ดูกัน เป็นภาพหลอดยาสีฟันที่ถูกใช้แล้ว เห็นทีแรกไกลๆ ก็ไม่รู้สึกอะไรมากหรอก เป็นภาพที่ติดอยู่บนบอร์ดที่โรงเรียนของลูก ระหว่างที่ยืนรอลูกๆ ลงมาจากห้องเรียน จึงได้อ่านข้อ
ความ ที่ประกอบภาพนี้ อย่างละเอียด
ภาพ หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพหลอดยาสีฟันที่เห็นนี้ ต้องเรียกว่าเป็นหลอดยาสีพระทนต์ประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือ หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นแล้วรู้สึกเหมือนผมไหม ครับ ความฉ่ำเย็นจากที่ไหนก็ไม่รู้อาบลงมากลางกระหม่อมเลย
ภาพนี้ถูกตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ฯ ครูที่โรงเรียนของลูกผม ไปพบเข้าเลยนำมาถ่ายสำเนาติดบอร์ดให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำว่า “ประหยัด” ศาสตราจารย์พิเศษ
ทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนเล่าให้ฟังว่า “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจำพระองค์ กราบถวายบังคม ทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยบางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81
ซึ่งเท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋า ที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไปทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้
ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลือ อยู่ในหลอดจริงๆ

เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และยังทรงรับสั่งต่อไปด้วยอีกว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้
หมดแล้วจึงได้นำหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานำยาสีพระทนต์หลอดเก่า มาคืนและพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ พระจริยาวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า

หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจำพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระ ทนต์หลอดนั้น เพื่อนำไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติใน โอกาสต่อๆ ไป

1 ยาสีพระทนต์

ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้น มาให้ถึงบ้านทันตแพทย์ประจำพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วทำให้เกิดความ สงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษโดยเฉพาะบริเวณคอหลอด ยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียว คอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับคำอธิบายจากพระองค์ว่า

“หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็น แบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะขอนำไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระ
ราชานุญาตซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระทัย”

ผมมีโอกาสได้ยืนมองดูรูปหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้อยู่เนืองๆ เวลาไปรอรับลูกที่โรงเรียน และเมื่อยิ่งดูก็ยิ่งได้รับรู้ถึง ปรัชญาที่พระองค์พระราชทานผ่านมาทางหลอดยาฯ นี้แล้วผมก็พบว่าแก่นแท้ของการ
ประหยัดมันอยู่ตรงนี้นี่เอง ไม่ใช่ไม่ยอมใช้เลยแต่ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช้แบบเหลือทิ้งเหลือขว้าง และทำให้ผมคิดไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้ หลอด ยาสีพระทนต์ของในหลวง หลอดนี้สอนผมให้เข้าใจว่า ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เรายังคงต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อ ไม่ใช่ไม่ใช้เลย แต่จะใช้อย่างไรมากกว่า

ตัวอย่างง่ายๆ เรื่องการใช้น้ำเราไม่ควรประหยัดน้ำจนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ตายเพราะขาดน้ำ แต่เราควรระวังการเปิดน้ำทิ้งไว้ เราควรระวังท่อน้ำรั่ว หยด ซึม เราควรระวังเรื่องสิ้นเปลืองเหล่านี้ต่างหาก แล้วผมก็คิด
เลยไปถึงเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องเขื่อนว่าทำไมบางครั้งโลกเราถึงต้องยอมเสีย พื้นที่ป่าบางพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนบ้าง

ประหยัด

 

2 กระป๋องคนจน

ทรงได้รับการอบรมให้รู้จักการให้ โดยสมเด็จย่า จะทรงตั้งกระป๋องออมสินเรียกว่า “กระป๋องคนจน” หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูกเก็บภาษี โดยหยอดใส่กระปุกเอาไว้ 10 เปอร์เซนต์ ทุก
สิ้นเดือน สมเด็จย่าจะทรงถามว่า จะเอาเงินในกระป๋องนี้ไปทำอะไร เช่น มอบให้โรงเรียนคนตาบอดมอบให้เด็กกำพร้า หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน

“… บันทึกประทับใจ เรื่อง “กระป๋องคนจน” แนวทางคำสอนสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ในรูปแบบของการให้ โดยการแบ่งปันสิ่งที่เรามีเหลือ เผื่อแผ่ไปยังคนอื่นในสังคม…”

 

กระป๋องคนจน

 

3 กล้องหนึ่งในดวงใจ

กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของในหลวงคือ Coronet Midget ทรงซื้อด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ขณะมีพระชนมายุเพียง 8 พรรษา และทรงเคยเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์ สแตนดาร์ด เพื่อเงินเดือนเพียง 100
บาท นับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เราพสกนิกรชาวไทยทุกคนควรยึดถือเป็นแนวทางสร้างความมุ่งมั่นและกำลังใจในการทำงานใดๆให้สำเร็จด้วยความพากเพียร

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87

“…บันทึกประทับใจ เรื่อง “กล้องหนึ่งในดวงใจ” แนวทางคำสอนสำหรับ เดือนมิถุนายน ทรงสอนให้เราตั้งใจทำงานและมีความอดทนมากขึ้น ได้คิดว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยและไม่ว่าจะเป็นงานอะไรขอเพียงเป็นงานสุจริต ถือว่าเป็นงานที่ดี…”

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%872

 

4 จักรยานส่วนพระองค์

สมัยทรงพระเยาว์ ในหลวงทรงกราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้จักรยาน สมเด็จย่าทรงตอบว่า ให้เก็บเงินค่าขนมเพื่อซื้อจักรยานด้วยพระองค์เอง เมื่อพระองค์ท่านทรงเก็บเงินพอที่จะนำไปซื้อจักรยานได้แล้ว
สมเด็จย่าจึงทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ขณะช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในหลวงยังได้ทรงปั่นจักรยานแทนการประทับรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จฯไปโรงเรียน อันเป็นหนึ่งในต้นแบบแนวทางการประหยัด พลังงานในเวลาวิกฤต

“… บันทึกประทับใจ เรื่อง “จักรยานส่วนพระองค์” แนวทางคำสอนสำหรับเดือน มกราคม เดือนแรกของปี ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ด้วยแนวทางที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างไว้ คือ การอดออม เพื่ออนาคต…”

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99

 

5 ดินสอที่มียางลบ

พระองค์โปรดการใช้ดินสอแทนการใช้ปากกา เพราะเมื่อเขียนผิด สามารถ ลบออกได้ง่ายโดยใช้ยางลบที่ปลายแท่ง ทรงใช้ดินสอจนสั้นกุด และใช้เพียง 12 แท่งต่อปีเท่านั้น จากดินสอแท่งสั้น ทำได้ได้แง่
คิดในการดำเนินชีวิตที่เราควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ

“…บันทึกประทับใจ เรื่อง “ดินสอที่มียางลบ” แนวทางคำสอนสำหรับเดือน เมษายน สอนให้เราใส่ใจรายละเอียดในชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะการประหยัดที่สามารถเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆรอบตัว …”

%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ad

 

6 ฉลองพระบาทคู่โปรด

ฉลองพระบาทคู่โปรดของในหลวง เป็นเพียง รองเท้าหนังสีดำธรรมดา มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดล่อนหลายแห่ง ถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะทิ้งไปแล้ว แต่
พระองค์กลับมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำไปซ่อมแซมเพื่อใช้งานต่อ เราทุกคนก็ควรเรียนรู้และน้อมนำแนวมางปฏิบัติของพระองค์ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

“…บันทึกประทับใจ เรื่อง “ฉลองพระบาทคู่โปรด” แนวทางคำสอนสำหรับ เดือน พฤษภาคม คือ การ มุมานะ อุสาหะ และการใช้ของทุกชิ้นอย่างคุ้มค่าที่สุด ดั่งเช่นในหลวงที่ทรงงานหนักมาก บุกป่าฝ่าดงไปทุกที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ได้ทั่วถึง เห็นได้จากรองเท้าของพระองค์ท่าน ที่พื้นสึกและเก่ามาก แต่ท่านก็ยังนำมาซ่อม ไม่ใช้คู่ใหม่…”

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2

 

ที่มา : http://brainbank.sl.ac.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s