ภาพประทับใจ สมเด็จพระเทพฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ในหลวง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับพระราชทานปริญญาบัตร และนำบัณฑิตปฏิญาณตนต่อพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในวันนั้นท่านยังทรงถามสมเด็จพระเทพฯ ว่า “พ่อแม่เขาต้องถ่ายรูปวันที่สำเร็จการศึกษาใช่ไหม เค้าไปถ่ายที่ไหน พาเราไปสิ”

ทรงฉายพระรูปร่วมกันหน้าอาคารเทวาลัย หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนี่คือภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ดีของชาวจุฬา และความระลึกถึงพระองค์

king-5

king-2

king-1

king-4

ที่มาจาก manager.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s